Parliament of Tanzania

Hotuba ya Waziri wa Fedha na Mipango juu ya Mapendekezo ya Serikali kuhusu Makadirio ya Mapato na Matumizi ya fedha kwa Mwaka 2016/2017

Mheshimiwa Spika, naomba kutoa hoja kwamba Bunge lako Tukufu lipokee, lijadili na kupitisha Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Serikali kwa mwaka wa fedha 2016/17.

Hon. Job Y. Ndugai

Speaker of the National Assembly

Legislative Role

Profile

Ask the Speaker / Comments

Dr. Thomas D. Kashililah

Clerk of the National Assembly

Legislative Role

Profile

Ask the Clerk / Comments

Member of the Parliament

Hon. Naghenjwa Livingstone Kaboyoka

Same Mashariki (CHADEMA)

Questions / Answers(6 / 0)

Supplementary Questions / Answers (6 / 0)

Contributions (8)

Profile

Hon. Shally Josepha Raymond

Special Seats (CCM)

Supplementary Questions / Answers (9 / 0)

Contributions (14)

Profile

Hon. Tundu Antiphas Mughwai Lissu

Singida Mashariki (CHADEMA)

Supplementary Questions / Answers (3 / 0)

Contributions (5)

Profile

View All MP's