Parliament of Tanzania

Budget Speech

Speaker Description Year Options

Hon. Kassim Majaliwa Majaliwa

Hotuba ya Waziri Mkuu kuhusu Mapitio ya Utekelezaji wa Kazi za Serikali kwa mwaka 2016/2017 na Mwelekeo wa Kazi za Serikali kwa mwaka 2017/2018 na Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Fedha ya Ofisi ya Waziri Mkuu na Taasisi zilizo chini yake pamoja na Mfuko wa Bunge kwa mwaka 2017/2018. 2017/2018 Download

Hon. George Boniface Simbachawene

Hotuba ya Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa kuhusu Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa kwa Mwaka wa Fedha 2017/2018 2017/2018 Download

Hon. Angellah Jasmine Mbelwa Kairuki

Hotuba ya Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Menejimenti ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora kuhusu Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Ofisi ya Rais, Menejimenti ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora kwa Mwaka wa Fedha 2017/2018 2017/2018 Download

Hon. January Yusuf Makamba

Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Fedha ya Ofisi ya Makamu wa Rais kwa mwaka wa fedha 2017/18. 2017/2018 Download

Hon. Prof. Makame Mnyaa Mbarawa

Taarifa ya Utekelezaji wa Mpango na Bajeti ya Wizara ya Ujenzi, Uchukuzi na Mawasiliano kwa mwaka wa fedha 2016/2017 pamoja na Mpango na Bajeti ya Wizara kwa mwaka wa fedha 2017/2018. 2017/2018 Download

Hon. Dr. Harrison George Mwakyembe

Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo kwa Mwaka wa Fedha 2017/2018. 2017/2018 Download

Hon. Ummy Ally Mwalimu

Taarifa ya Utekelezaji wa Kazi za Wizara ya Afya , Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto kwa Mwaka 2016/2017 pamoja na Makadirio ya Matumizi ya Kawaida na Mpango wa Maendeleo ya Wizara hiyo kwa Mwaka 2017/2018 2017/2018 Download

Hon. Mwigulu Lameck Nchemba Madelu

Taarifa ya Utekelezaji ya Mwaka 2016/17 na kupitisha Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi kwa Mwaka 2017/18. 2017/2018 Download

Hon. Prof. Palamagamba John Aidan Mwaluko Kabudi

Mpango na Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Fedha ya Wizara ya Katiba na Sheria kwa Mwaka wa Fedha 2017/2018. 2017/2018 Download

Hon. Prof. Joyce Lazaro Ndalichako

Hotuba ya Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia kuhusu Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara hiyo kwa Mwaka wa Fedha 2017/2018. 2017/2018 Download

Hon. Eng. Gerson Hosea Lwenge

Hotuba ya Waziri wa Maji na Umwagiliaji kuhusu Makadirio ya Mapato na MAtumizi ya Wizara hiyo kwa Mwaka wa Fedha 2017/2018. 2017/2018 Download

Hon. Charles John Mwijage

Mpango na Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Fedha ya Wizara ya Viwanda, Biashara na Uwekezaji kwa Mwaka wa Fedha 2017/2018. 2017/2018 Download

Hon. Dr. Hussein Ali Mwinyi

Mpango na Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa kwa Mwaka wa Fedha 2017/18. 2017/2018 Download

Hon. Dr. Charles John Tizeba

Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Kawaida na ya Maendeleo ya Wizara ya Kilimo, Mifugo na Uvuvi kwa mwaka wa fedha 2017/2018. 2017/2018 Download

Hon. Prof. Jumanne Abdallah Maghembe

Taarifa ya Utekelezaji wa Bajeti ya Wizara ya Maliasili na Utalii kwa mwaka wa fedha 2016/2017 pamoja na Makadirio ya Mapato na Matumizi kwa mwaka wa fedha 2017/2018. 2017/2018 Download

Hon. William Vangimembe Lukuvi

Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi kwa Mwaka wa Fedha 2017/2018. 2017/2018 Download

Hon. Dr. Augustine Philip Mahiga

Taarifa ya Utekelezaji wa Mpango na Bajeti ya Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki kwa mwaka wa fedha 2016/2017, pamoja na Mpango na Bajeti ya Wizara kwa mwaka wa fedha 2017/2018. 2017/2018 Download

Hon. Dr. Philip Isdor Mpango

Mapitio ya utekelezaji wa Mpango na Bajeti ya Wizara ya Fedha na Mipango kwa mwaka 2016/17 pamoja na Makadirio ya Mapato na Matumizi kwa mwaka 2017/18. 2017/2018 Download

Hon. Charles John Mwijage

Mpango na Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara ya Nishati na Madini kwa Mwaka wa Fedha 2017/2018. 2017/2018 Download

Hon. Kassim Majaliwa Majaliwa

Hotuba ya Mheshimiwa Waziri Mkuu kuhusu Mapitio na Mwelekeo wa Kazi za Serikali na Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Fedha za Ofisi ya Waziri Mkuu kwa Mwaka 2016/2017 2016/2017 Download

Hon. George Boniface Simbachawene

Hotuba ya Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa kuhusu Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Fedha ya Ofisi ya Rais, Tawala Za Mikoa na Serikali za Mitaa kwa Mwaka wa Fedha 2016/2017 2016/2017 Download

Hon. Mwigulu Lameck Nchemba Madelu

Hotuba ya Waziri wa Kilimo , Mifugo na Uvuvi kuhusu Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara hiyo kwa Mwaka wa Fedha 2016/2017 2016/2017 Download

Hon. January Yusuf Makamba

Hotuba ya Waziri wa Nchi, Ofisi ya Makamu wa Rais, (Muungano na Mazingira) kuhusu Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Ofisi hiyo kwa Mwaka wa Fedha 2016/2017 2016/2017 Download

Hon. Angellah Jasmine Mbelwa Kairuki

Hotuba ya Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Menejimenti ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora kuhusu Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Fedha kwa Mwaka wa Fedha wa 2016/2017 2016/2017 Download

Hon. Dr. Harrison George Mwakyembe

Hotuba ya Waziri wa Katiba na Sheria kuhusu Mpango na Makadirio ya Bajeti ya Wizara hiyo kwa Mwaka wa Fedha 2016/2017 2016/2017 Download

Hon. Charles John Mwijage

Hotuba ya Waziri wa Viwanda, Biashara na Uwekezaji kuhusu Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Fedha kwa Mwaka 2016/2017 2016/2017 Download

Hon. Dr. Hussein Ali Mwinyi

Hotuba ya Waziri wa Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa kuhusu Mapitio na Mwelekeo wa Kazi za Wizara na Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Fedha kwa Mwaka 2016/2017 2016/2017 Download

Hon. Ummy Ally Mwalimu

Hotuba ya Waziri wa Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto kuhusu Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Fedha kwa Mwaka wa Fedha 2016/2017 2016/2017 Download

Hon. Nape Moses Nnauye

Hotuba ya Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo kuhusu Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara hiyo kwa Mwaka wa Fedha 2016/2016 2016/2017 Download

Hon. Charles Muhangwa Kitwanga

Hotuba ya Waziri wa Mambo ya Ndani ya Nchi kuhusu Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara hiyo kwa Mwaka wa Fedha 2016/2017 2016/2017 Download

Hon. Prof. Makame Mnyaa Mbarawa

Hotuba ya Waziri wa Ujenzi kuhusu Mpango na Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Fedha kwa Mwaka wa Fedha 2016/2017 2016/2017 Download

Hon. Prof. Sospeter Mwijarubi Muhongo

Hotuba ya Waziri wa Nishati na Madini kuhusu Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara hiyo kwa Mwaka wa fedha 2016/2017 2016/2017 Download

Hon. William Vangimembe Lukuvi

Hotuba ya Waziri wa Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi kuhusu Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara hiyo kwa Mwaka wa Fedha 2016/2017 2016/2017 Download

Hon. Prof. Joyce Lazaro Ndalichako

Hotuba ya Waziri wa Elimu, Sayansi, Teknolojia na Ufundi kuhusu Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara hiyo kwa Mwaka wa Fedha 2016/17. 2016/2017 Download

Hon. Eng. Gerson Hosea Lwenge

Hotuba ya Waziri wa Maji na Umwagiliaji kuhusu Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Fedha ya Wizara hiyo kwa Mwaka wa Fedha 2016/2017 2016/2017 Download

Hon. Dr. Philip Isdor Mpango

Hotuba ya Waziri wa Fedha na Mipango kuhusu Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara hiyo kwa Mwaka wa fedha 2016/2017 2016/2017 Download

Hon. Dr. Augustine Philip Mahiga

Hotuba ya Waziri wa Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki kuhusu Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara hiyo kwa Mwaka wa Fedha 2016/2017 2016/2017 Download

Hon. Dr. Philip Isdor Mpango

Hotuba ya Waziri wa Fedha na Mipango juu ya Mapendekezo ya Serikali kuhusu Makadirio ya Mapato na Matumizi ya fedha kwa Mwaka 2016/2017 2016/2017 Download

Hon. Prof. Jumanne Abdallah Maghembe

Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara ya Maliasili na Utalii kwa mwaka wa Fedha 2016/2017. 2016/2017 Download

Hon. Dr. Mary Michael Nagu

Hotuba ya Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais, Mahusiano na Uratibu, Mhe. Dkt. Mary M.Nagu (Mb.) akiwasilisha Bungeni Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Fedha za Ofisi ya Rais, Tume ya Mipango (Fungu 66) kwa Mwaka 2015/2016 2015/2016 Download

Hon. Dr. Hussein Ali Mwinyi

Hotuba ya Waziri wa Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa Kuhusu Makadirio ya Mapato na Matumizi kwa Mwaka wa Fedha 2015/2016 2015/2016 Download

Hon. Prof. Makame Mnyaa Mbarawa

Hotuba ya Waziri wa Mawasiliano, Sayansi na Teknolojia kuhusu Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara hiyo kwa Mwaka wa Fedha 2015/2016 2015/2016 Download

Hon. Dr. Harrison George Mwakyembe

Hotuba ya Waziri wa Ushirikiano wa Afrika Mashariki kuhusu Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara hiyo kwa Mwaka wa Fedha 2015/2016 2015/2016 Download

Hon. George Boniface Simbachawene

Hotuba ya Waziri wa Nishati na Madini kuhusu Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara hiyo kwa Mwaka wa Fedha 2015/2016 2015/2016 Download

Hon. Prof. Jumanne Abdallah Maghembe

Hotuba ya Waziri wa Maji kuhusu Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara hiyo kwa Mwaka wa Fedha 2015/2016 2015/2016 Download

Hon. Saada Salum Mkuya

Hotuba ya Waziri wa Fedha kuhusu Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara hiyo kwa Mwaka wa Fedha 2015/2016 2015/2016 Download

Hon. Job Y. Ndugai

Speaker of the National Assembly

Legislative Role

Profile

Ask the Speaker / Comments

Mr. Stephen Kagaigai

Clerk of the National Assembly

Legislative Role

Profile

Ask the Clerk / Comments

View All MP's